กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

งานเด่น


26/02/2562
เปิดรับสมัครพนักงาน: ที่ปรึกษาการเงิน การลงทุน Financial advisor บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
19/02/2562
ต้องการพนักงานบัญชี และธุรการ บริษัท วหเสริม จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
17/02/2562
รับสมัครพ่อครัว Cruise (กรุงเทพมหานคร)
17/02/2562
16/11/2561
บริษัท พีเพิลเสปซ คอนซัลติง(ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงาน บริษัท พีเพิลสเปซ คอนซัลติง (ประเทศไทย) จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
16/09/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
21/08/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
26/07/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
05/07/2561
รับสมัคร Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
03/07/2561
Modern Trade Executive Officer บริษัท ผึ้งหลวง สไปซ์ จำกัด (กรุงเทพมหานคร)
28/06/2561
รับครูฝึกสอนกีฬา พล็อท 33 จำกัด (แชมเปี้ยนชิพฟิตเนส) (กรุงเทพมหานคร)
03/06/2561
รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ English teacher Part-time Fun Tutor สถาบันสอนภาษาอังกฤษ สอนสนุก (กรุงเทพมหานคร)

เลขที่ประกาศ : 080565

Programmer

Programmer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ออกแบบโปรแกรมตามรายละเอียดที่ได้รับมอบหมาย
- ออกแบบฐานข้อมูล , โครงสร้างข้อมูล , แบบฟอร์ม และรายงาน รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการควบคุม ให้ถูกต้องและตรงตามที่ได้รับมอบหมาย
- สนับสนุนและปฏิบัติงานด้านไอที
- ดูแลรับผิดชอบโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพอยู่เสมอ
- มีความรู้ด้าน SQL และ Database
- สามารถเขียน PHP และ/หรือ Android App ได้
- มีคาวมรู้เรื่อง Network , Server , Hardware & Software Support
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 8 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080449

ธุรการจัดซื้อ

ธุรการจัดซื้อ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1.สอบราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ทำการเปรียบเทียบ เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
2.ดูแลรับผิดชอบระบบ การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ การเตรียมเอกสารการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำเสนอซื้อ เสนอจ่าย ของบริษัทฯ
3.จัดทำการสั่งของ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่นำมาใช้ในหน้างานก่อสร้าง และดูแลการเบิกเครื่องมือ วัสดุไปใช้หน้างานก่อสร้าง
4.การทำงานตามขั้นตอนระบบ จัดซื้อ การเงิน ให้การทำงานบริหารสำนักงาน และบริษัทฯ เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย วางแผนการสั่งซื้อ และติดตามการสั่งซื้อ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 080448

ธุรการสำนักงาน

ธุรการสำนักงาน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

งานประจำ : 15,000 บาทขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1.ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงาน
2.ดูแลเอกสาร หรือส่งจดหมายให้กับพนักงานในแผนกต่าง ๆ
3.ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน
4.ดูแลบริหารออฟฟิศ ด้วยการดูแล ควบคุมการทำความสะอาดของแม่บ้าน
5.ดูแลพนักงานรับส่งเอกสารที่มาติดต่อกับบริษัท
6.งานอื่น ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079114

วิศวกรโยธา / วิศวกรก่อสราง

วิศวกรโยธา / วิศวกรก่อสราง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
ดูแลบริหารงานก่อสร้าง ทั้งงานด้านเอกสารและงานก่อสร้างหน้างาน
วางแผนการทำงาน ถอดแบบประมาณราคา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079112

พนักงานบัญชีการเงิน

พนักงานบัญชีการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตกลงตามประสบการณ

งานประจำ : ตกลงตามประสบการณ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1.งานด้านบัญชี เอกสารรับเช็ค-วางบิล
2.งานตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับบัญชี
3.คีย์ข้อมูลบัญชีเข้าระบบ
4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5.เก็บรวบรวมใบสำคัญซื้อ , ใบสำคัญจ่าย และเอกสารต่างๆของฝ่าย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079116

ผู้จัดการโครงการ

ผู้จัดการโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การบริหารจัดการบุคคลประจำ โครงการ การบริหารจัดการในงาน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมถึงวัสดุอุปกรณ์และแรงงานที่ต้องใช้ในโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
ด้านสัญญา ตรวจสอบสัญญา แบบรูปและเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด ดูเงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ และสามารถจำเนิ้อหาหลัก

ด้านแผนงาน สรุปประเด็นสำคัญๆในสัญญาหลัก สัญญาจ้างช่วง สัญญาอื่นๆในโครงการ และสรุปให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบและทำความเข้าใจ พร้อมตรวจสอบ/อนุ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079110

พนักงานรับส่งเอกสาร (แมสเซ็นเจอร์)

พนักงานรับส่งเอกสาร (แมสเซ็นเจอร์)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000 บาท

งานประจำ : 12,000-15,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
รับ-ส่งเอกสาร ในกิจการของบริษัทฯ ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และให้ทันตามเวลาที่กำหนด
รับ-ส่ง เอกสารตามหน่วยงานต่างๆ
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079115

วิศวกรสำนักงาน (OFFICE ENGINEER)

วิศวกรสำนักงาน (OFFICE ENGINEER)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
จัดเตรียมแบบก่อสร้างให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคในโครงการที่รับผิดชอบ ตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079104

เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ประสานงานด้านการขนส่ง และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079111

วิศวกรไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 18000-40000

งานประจำ : 18000-40000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
ประสานงาน เคลียร์แบบ คุมงาน วางแผนงาน ตรวจงาน ตรวจpayment
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 079113

Survey

Survey

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงและประสบก

งานประจำ : ตามตกลงและประสบก กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- จัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลพิกัดในการวางตำแหน่ง ในการทำงานให้กับทีมสำรวจ รวมถึงการเคลียร์แบบก่อสร้างเพื่อให้ทีมสำรวจสามารถนำไปทำงานได้ และตรวจสอบควบคุมให้ถูกต้อง ทันเวลา
- ประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง เพื่อรับทราบแผนงานก่อสร้างประจำวัน หรือในลักษณะการ Request Survey Team
- ดูแลการทำงานของหัวหน้าชุดสำรวจในส่วนงานสำรวจสร้างบ้าน และงานสาธารณูปโภค
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมสำรวจ รวมถึงการแก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้น
- บริหาร จัดสรรเครื่องมือ และอุปกรณ์สำรวจให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 16 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078891

พนักงานส่งเอกสาร

พนักงานส่งเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 13,000

งานประจำ : 12,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
รับผิดชอบงานส่งเอกสาร เก็บเช็ค วางบิล ซื้อของใช้ในสำนักงาน ฯลฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078983

เจ้าหน้าที่ SUPPORT

เจ้าหน้าที่ SUPPORT

งานประจำ : เงินเดือน 12000-18000

งานประจำ : 12000-18000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการใช้งานสินค้า และซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078679

เจ้าหน้าที่ SA ประจำโชว์รูม มาสดา ลำลูกกาคลองสี่

เจ้าหน้าที่ SA ประจำโชว์รูม มาสดา ลำลูกกาคลองสี่

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย
- อบรมความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน
- ตรวจสอบความปลอดภัยและประเมินประจำวันเพื่อหามาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ
- จัดหาแนวทางและอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุ
- แนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย
- ประสานงานกับช่างซ่อมบำรุง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขจุดที่ชำรุด หรือมีความเสี่ยง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078743

ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ความงาม

ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ความงาม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหว ทางการตลาดธุรกิจ
- ศาสตร์ความงาม นำเสนอองค์ความรู้และสาระเนื้อหาทางวิชาการความงาม
- บริหารจัดการ ศูนย์ความงามทั่วประเทศ
- สร้างมูลค่าเพิ่ม และบริหารระบบด้านศาสตร์ความงามด้วยสมุนไพรแผนไทย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078680

นักศึกษาฝึกงาน HR

นักศึกษาฝึกงาน HR

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-จัดหา/จัดซื้อ สินค้า บริการ
-ติดต่อผู้ขาย เจรจา ต่อรอง เปรียบเทียบราคา
-จัดทำเอกสารสั่งซื้อ
-คอยเพิ่มจํานวนผู้ขายใน supplier list
-ตรวจรับของและติดต่อผู้ขายเพื่อเคลมสินค้า
-ตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระเงิน
-การจัดเก็บเอกสารและการส่งเอกสารไปยังแผนกบัญชีเพื่อดําเนินการจ่ายเงินแก่ผู้ขาย
-อื่นๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078744

วิศวกร (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

วิศวกร (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท

งานประจำ : ตามตกลงกับบริษัท กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
วิศวกร,ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078681

พนักงานเขียนแบบ (Draft)

พนักงานเขียนแบบ (Draft)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-สำรวจหน้างานเพื่อการเขียนแบบ
-เขียนแบบก่อสร้าง
-ประมาณราคา
- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่หน้างาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078682

ธุรการ / ธุรการประจำหน่วยงาน (SITE)

ธุรการ / ธุรการประจำหน่วยงาน (SITE)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-ดำเนิการออกใบขอซื้อ (PR) รายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
– ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ และเอกสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
– ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 078504

ช่างไฟฟ้า (รถยนต์,รถบรรทุก)

ช่างไฟฟ้า (รถยนต์,รถบรรทุก)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ซ่อมบำรุง ดูแลระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์, รถบรรทุก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา