กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 069072

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายในประเทศ

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายในประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 - 18,000

งานประจำ : 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1.รับข้อมูลความต้องการของลูกค้าและตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อขายของลูกค้าแต่ละราย
2.ประสานงานขายจากการสั่งซื้อของเจ้าหน้าที่ขายจนสิ้นสุดกระบวนการ
3.จัดทำหรือจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสั่งซื้อของเจ้าหน้าที่ขาย
4.แจ้งและติดตามการผลิตให้ตรงตามเงื่อนไขเพื่อนส่งมอบให้ลูกค้า
5.กระตุ้นยอดขายของเจ้าหน้าที่ขายให้ได้ตามเป้ากำหนด
6.ติดตามสถานการณ์การตลาดและจัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำสัปดาห์/รายเดือน/รายปี หรือตามที่ Manager กำหนด
7.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067951

Marketing Communications Officer

Marketing Communications Officer

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ดูแล ตอบข้อซักถาม ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทางการตลาดบนสังคมออนไลน์
- ดูแล Website siamparkcity.com
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
- รับฟังข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ เพื่อนำแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงต่อไป
- แจ้งข่าวกิจกรรม โปรโมชั่น ความเคลื่อนไหวต่างๆของสวนสยามหางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065767

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1. วางแผน และบริหารงาน สร้างเครือข่ายจากแผนการตลาด
2. กำหนดกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายให้เติบโตอย่างเป็นระบบ
3. กำหนดช่องทางสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ และสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 065675

Graphic Designer

Graphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ออกแบบสื่อ โฆษณา ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์
- ออกแบบงานศิลป์ภายในสวนสยาม

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060724

พนักงานตรวจนับคูปอง

พนักงานตรวจนับคูปอง

งานประจำ : เงินเดือน 10,000

งานประจำ : 10,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-ตรวจนับจำนวนคูปองให้ถูกต้องก่อนส่งมอบ
-ตรวจสอบการเบิกจ่ายคูปอง
-ดูแลคูปองให้ครบตามจำนวน
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
-ดูแลสต๊อกคูปองให้ครบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060725

Sales Executive (พนักงานขายทัวร์ต่างประเทศ)

Sales Executive (พนักงานขายทัวร์ต่างประเทศ)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-ติดต่อเพื่อเสนอขายแพ็คเก็จท่องเที่ยวกับเอเยนซี่ทัวร์ต่างๆ
-นำเสนอขายแพ็จเก็จทัวร์ทั้งในเมื่องไทยและต่างประเทศ
-ออกบู๊ธขายทัวร์ทั้งในเมื่องไทยและต่างประเทศ
-งานที่ได้มอบหมายต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060726

เจ้าหน้าที่วิทยากรค่ายพักแรม

เจ้าหน้าที่วิทยากรค่ายพักแรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-ดูแลระบบน้ำประปา ไฟฟ้า เครื่องสุขภัณฑ์ ภายในอาคารสถานที่ค่ายพักแรม
-อำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการ
-ฉีดพ่นยากำจัดยุงและสัตว์เลื้อยคลาน
-ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ค่ายพักแรม
-ตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060727

พนักงานขาย (โครงการหมู่บ้านอมรพันธุ์เลียบวารี)

พนักงานขาย (โครงการหมู่บ้านอมรพันธุ์เลียบวารี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ขายโครงการบ้านจัดสรรมา
- ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อยื่นขอสินเชื่อให้ลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060728

พนักงานขายอาวุโส (โครงการหมู่บ้านอมรพันธุ์เลียบวารี)

พนักงานขายอาวุโส (โครงการหมู่บ้านอมรพันธุ์เลียบวารี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- มีประสบการณ์การขายโครงการบ้านจัดสรรมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีประสบการณ์ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อยื่นขอสินเชื่อให้ลูกค้าได้
- มีประสบการณ์ในการประสานงานกับฝ่ายก่อสร้าง และมีทักษะในการตรวจสอบงานก่อสร้าง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060729

แคชเชียร์

แคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน 9,500 - 10,500

งานประจำ : 9,500 - 10,500 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-จำหน่ายคูปองแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและช่าวต่างชาติ
-ดูแลคูปองให้ครบตามจำนวน
-ตรวจนับจำนวนเงินให้ถูกต้อง
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060730

ช่างไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
ดูแล รักษา ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ภายในอาคาร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060731

พนักงานบริการเครื่องเล่น

พนักงานบริการเครื่องเล่น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1.ดูแลควบคุมเครื่องเล่นและทำความสะอาดเครื่องเล่น
2.ดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ
3.งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060732

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-ดูแล พิมพ์ และจัดเก็บเอกสารของฝ่ายฯ
-บันทึกข้อมูลลงระบบ อาทิเช่น ข้อมูลการขาย บันทึกซ่อม etc
-ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-จัดเตรียมเอกสารทั่วไป
-งานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060733

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องเล่น

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องเล่น

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ติดตั้ง ประกอบ เครื่องเล่นตัวใหม่
- ตรวจเช็คช่อมบำรุงเครื่องเล่น
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060734

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด ( Event)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด ( Event)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- จัดกิจกรรมการส่งเสริมการตลาด เช่น Event,PR การจัดโปรโมชั่นต่างๆ
- การออกแบบสื่อโฆษณา การประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- การดูแลเว็บไซต์
- วางแผนการประชาสัมพันธ์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060735

ช่างยนต์

ช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ซ่อมบำรุงด้านเครื่องยนต์รถยนต์
- ดูแลระบบเครื่องยนต์/เครื่องจักร
- งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060736

พนักงานมาสคอต(MASCOT)

พนักงานมาสคอต(MASCOT)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1.แต่งชุดมาสคอตให้บริการความสุขความบันเทิงแก่ลูกค้า
2.งานอื่นๆด้านความบันเทิงและงานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060737

ช่างสี

ช่างสี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ทาสีอาคารภายในภายนอก
- ทาสีเครื่องเล่นและสวนน้ำ
- งานสีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060738

พนักงานจัดสวน

พนักงานจัดสวน

งานประจำ : เงินเดือน 9,300

งานประจำ : 9,300 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
จัดแต่งสวนปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดสวน และงานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 060739

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานประจำ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ซ่อมบำรุงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์
- ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาวางแผนการตรวจสอบ
- ซ่อมคอม ซ่อมทีวี ซ่อมเครื่องขยายเสียง ซ่อมลำโพง อื่นๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา