กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 652 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 100929

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ ( Project Manager )

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการโครงการ ( Project Manager )

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร และประชุมทีมงาน เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนและสามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด พร้อมรายงานแผนงานและผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 100361

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง ประจำสาขาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขนส่ง ประจำสาขาบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
-วางแผน ควมคุมและดูแลการปฏิบัติงานด้านงานขนส่ง ให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
-ดูแล ประสานงาน ด้านการขนส่งต่างๆ
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100271

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เเมสเซ็นเจอร์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่เเมสเซ็นเจอร์

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
1.เก็บเงิน วางบิลสินค้า
2.นำเช็คเเละเงินสดฝากเข้าธนาคาร
3.นำส่งเอกสารต่างๆตามโครงการ
4.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และกฏระเบียบบริษัทฯอันชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100333

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถส่งสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน 11,000 บ.

งานประจำ : 11,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
ขึ้นสินค้าในโรงงาน และขับรถส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 100195

ตำแหน่งงานว่างDraftman

ตำแหน่งงานว่างDraftman

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-20,000

งานประจำ : 15,000-20,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
- จัดทำแบบ Shop Drawing และ As built Drawing แต่ละโครงการที่รับผิดชอบโดยประสานงานกับผู้ออกแบบ เพื่อให้แบบที่เขียนออกมาถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จัดทำงานถอดแบบโครงสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า งานท่อระบบปรับอากาศ) ในแต่ละโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ร่วมออกแบบและพัฒนาโครงการของบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099780

ตำแหน่งงานว่างแอดมิน ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างแอดมิน ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 30,000

งานประจำ : 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
เปรียบเทียบราคาหาราคาที่ดีที่สุด สั่งซื้อสินค้า ทำรายงานสรุปการสั่งซื้อสั่งจ้าง เตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 14 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 099404

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-ดูแล พิมพ์ และจัดเก็บเอกสารของฝ่ายฯ
-บันทึกข้อมูลสาธารณูปโภค จัดเตรียมเอกสาร etc
-ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-จัดเตรียมเอกสารทั่วไป
-งานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 099038

ตำแหน่งงานว่างCall Center (โชว์รูมโตโยต้า กรุงไทย สาขารามอินทรา)

ตำแหน่งงานว่างCall Center (โชว์รูมโตโยต้า กรุงไทย สาขารามอินทรา)

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
1. แจ้งนัดหมายลูกค้าทางโทรศัพท์ให้เข้าบริการตรวจเช็ครถตามระยะที่กำหนด
2. ส่งเสริมการขาย ให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบความถูกต้อง ดูแลรับผิดชอบเป้าหมายของตนเอง
3. พนักงานรับสายให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ ตามมาตรฐานบริการที่กำหนดไว้ และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการบริการ
4. สรุปข้อมูลของงานที่ปฏิบัติ / มอบหมายตามความเหมาะสม

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 19 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098817

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิก

ตำแหน่งงานว่างช่างเทคนิก

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ช่างประกอบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 22 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098816

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
รวบรวมเอกสารส่งบริษัทบัญชี ทำจ่ายเช็ค ทำรายงานด้ายจ่าย กระทบยอด และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098815

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างแอร์

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
สามารถออกแบบ ติดตั้ง เดินสายไฟได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098818

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer

ตำแหน่งงานว่างProject Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท

งานประจำ : 20,000 - 30,000 บาท กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
วางแผนงานโครงการ แผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา
ควบคุมตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
ควบคุมต้นทุนให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
ทำรายงานเพื่อรายงานความคืบหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 23 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 098666

ตำแหน่งงานว่างแอดมิน เพจ Facebook , LINE

ตำแหน่งงานว่างแอดมิน เพจ Facebook , LINE

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ,ฝ่ายขาย (เสื้อผ้าผู้หญิงทาง Facebook)
- ตอบข้อความทางอินบ็อก Facebook, Line
-ดูแลลูกค้าหน้าร้าน
-งานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

อัตรา : 1

เงินเดือน 12,000

สวัสดิการ :
- โบนัสรายเดือน (ตามยอดขาย)
- งบอาหารกลางวัน สำหรับพนักงาน
- งานเลี้ยง ตามโอกาสสำคัญ

คุณสมบัติผู้สมัค
1.เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
2. มีมนุษยสัมธ์ที่ดี รักงานบริการ ใจเย็น พูดจาไพเราะ
3. เป็นคนขยัน ซื่อสัตย์ สู้งาน และไม่เห็นแก่ตนเอง สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้
4. เป็นคนกระตืนรือร้น ชอบพัฒนาตั
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 24 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098340

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer

ตำแหน่งงานว่างSale Engineer

งานประจำ : เงินเดือน 20,000 - 25,000

งานประจำ : 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ๆ
จัดเตรียมและวางแผนปฏิบัติการในการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่จะ ไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท
ติดต่อกลับลูกค้าที่ได้แสดงความสนใจในสินค้าและบริการของบริษัทจากการไปออกงานแสดง สินค้า หรือจากที่มีผู้แนะนำมา
คัดเลือกข้อมูลลูกค้าและติดต่อกลับผู้ที่มีโอกาสจะสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากเรา รวมถึงลูกค้ารายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายด้วย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097681

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
ผลิตเครื่องสำอาง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097680

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 บ.

งานประจำ : 10,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
ผลิตเครื่องสำอาง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 097448

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
- ซ่อมบำรุง และตรวจเช็ครถยนต์ที่เข้ามารับบริการในศูนย์บริการ
- รับผิดชอบเป้าหมายชั่วโมงงาน และ ค่าอะไหล่
- ดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ ความพร้อมของเครื่องมือ กำกับตาม TEDAS & ISO

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095921

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แอดมินออนไลน์

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่แอดมินออนไลน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามความสามารถ

งานประจำ : ตามความสามารถ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
ดูแลเพจการซื้อขายออนไลน์รวมทั้งติดต่อประสานงานกับลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 095885

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานโรงเรียน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานโรงเรียน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
-ติดต่อประสานงาน
-งานด้านเอกสาร ธุรการ
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 096000

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลและฝึกอบรม

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคลและฝึกอบรม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
1.ดูแล ติดต่อประสานงาน เรื่องที่เกี่ยวกับงานฝึกอบรมทั้งหมด ทั้งภายในและภายนอก
2.รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพื่อยื่นส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ทันภายในเวลาที่กำหนด
3.บันทึกประวัติการฝึกอบรมของพนักงานและ พขร.
4.ออกหนังสือรับรองรายได้และหนังสือรับรองการทำงาน
5.งานสรรหาบุคลากร และงานเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา