กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร


เลขที่ประกาศ : 087265

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ ประจำสาขาแก่งคอย จังหวัดสระบุรี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ ประจำสาขาแก่งคอย จังหวัดสระบุรี)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
- ดูแลจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- จัดทำเอกสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 087261

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา จังหวัดปทุมธานี)

ตำแหน่งงานว่างครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา จังหวัดปทุมธานี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี จัดเตรียมการเรียนการสอนให้นักเรียน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087264

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
-จัดทำบัญชี ลงบันทึกเกี่ยวกับงานด้านบัญชี
-ออกเอกสารเกี่ยวกับงานด้ารบัญชีต่างๆ
-คีย์บิลลงในระบบ
-งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087260

ตำแหน่งงานว่างครูปฐมวัย (โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ลำลูกกาคลอง12)

ตำแหน่งงานว่างครูปฐมวัย (โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา ลำลูกกาคลอง12)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
จัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ของเด็กระดับชั้นอนุบาล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087263

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
- ดูแล ตรวจสอบ บันทึกและจัดทำสถิติข้อมูลเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ดูแล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสวัสดิการของบริษัทฯ อาทิเช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ชุดยูนิฟอร์ม
- จัดทำเอกสารการยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
- จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087262

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานใหญ่รามอินทรา

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานใหญ่รามอินทรา

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง

งานประจำ : เงินเดือนตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ดูแลประสานงานในแผนกบัญชีและการเงิน , บริหารนโยบายในแผนกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย, ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ , ตรวจสอบงบต่างๆ ที่อยู่ในความดูแล , ตรวจสอบรายรับ - รายจ่ายของบริษัทในเครือทุกบริษัท , จัดทำ KPI ของแผนก , ตรวจสอบและยื่นงบการเงินประจำปี และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 087061

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายคอนโดมิเนียม (ประจำสาขาวิภาวดีซอย16)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายคอนโดมิเนียม (ประจำสาขาวิภาวดีซอย16)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ต้อนรับ ดูแล บริการ นำเสนอและให้คำปรึกษาลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์หรือภายในโครงการ ตลอดจนปิดการขาย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087045

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานขายคอนโดมิเนียม)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานขายคอนโดมิเนียม)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087064

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ ประจำคอนโดมิเนียม ( รัชดา19/วิภาวดี16)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการ ประจำคอนโดมิเนียม ( รัชดา19/วิภาวดี16)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเอกสารด้านอสังหาริมทรัพย์และงานเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086803

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ (Draftsman) ประจำโครงการ THE NEST SUKHUMVIT 64 เฟส 2 ( อาคาร C )

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเขียนแบบ (Draftsman) ประจำโครงการ THE NEST SUKHUMVIT 64 เฟส 2 ( อาคาร C )

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-สำรวจหน้างานเพื่อการเขียนแบบ
-เขียนแบบก่อสร้าง
-ประมาณราคา
-ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่หน้างาน
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086767

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโครงสร้าง,สถาปัตย์

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนโครงสร้าง,สถาปัตย์

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์+ตาม

งานประจำ : ตามประสบการณ์+ตาม กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
-ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ
-รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กำหนด -ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด -ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงานและมีความปลอดภัย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086345

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าครัว/ หัวหน้าครัวฝึกหัด ประจำสาขา ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าครัว/ หัวหน้าครัวฝึกหัด ประจำสาขา ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

งานประจำ : เงินเดือน 14000 - 20000

งานประจำ : 14000 - 20000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
- จัดทำแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมกับยอดขาย
- ควบคุมต้นทุนอาหาร และวัสดุสิ้นเปลือง
- สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฎิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
- มีความรู้ด้านการเก็บรักษาวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร วัตถุดิบ การรับสินค้า การประกอบอาหาร และการจัดเก็บ
- ควบคุมพนักงานครัวให้ปฎิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้
- อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086346

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บริการ/ครัว

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บริการ/ครัว

งานประจำ : เงินเดือน 12000 - 15000

งานประจำ : 12000 - 15000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
**พนักงานบริการ**
- รับผิดชอบงานต้อนรับลูกค้า
- รับออเดอร์ลูกค้า และคอยดูแลเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้าด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
- บริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้เป็นไปตามมาตรฐานในการทำงาน
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน


**พนักงานครัว**
- จัดการเตรียมอาหารให้พร้อมก่อนเปิดการขาย
- ดูแลรับผิดชอบครัวซูชิ
- ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของอุปกรณ์ และภายในบริเวณของครัวให้ถูกสุขลักษณะ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086347

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ภาษี)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (ภาษี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
1.) ตรวจสอบรายงาน บันทึกบัญชี รับชำระหนี้ - ด้านลูกหนี้
2.) ออกใบกำกับภาษีขาย
3.) ตรวจสอบรายงานบันทึกบัญชี จ่ายชำระหนี้ – ด้านเจ้าหนี้
4.) ตรวจสอบรายการบิลซื้อ ,บิลขาย และ จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย
5.) จัดทำ ภ.ง.ด. 3 ,53 , ภ.พ. 30 พร้อมส่งสรรพากร
6.) ตรวจสอบบัญชี แยกประเภท ปิดงบการเงินได้
7.) ประสานฝ่ายจัดซื้อ บัญชีโอนเงินต่างประเทศ พร้อมจัดทำเอกสารโอนเงินต่างประเทศผ่านธนาคาร , บันทึกบัญชีต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ
8.) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086091

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานประจำ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- ดำเนินงานและจัดกิจกรรมทางการตลาดที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสยามพาร์ค บางกอก ให้ลุล่วงไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
- ประสานงานการจัดกิจกรรมของหน่วยงานการตลาด ได้ถูกต้องและครบถ้วนไม่ต่ำกว่า 95% จากโครงการที่ได้รับอนุมัติ
- การสังเกตุการในการจัดกิจกรรม และนำเสนอวิธีการจัดกิจกรรม หรือการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดข้อพกพร่องต่างๆ ที่อาจพบเจอหรือเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085735

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขาเทอมินอล 21

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขาเทอมินอล 21

งานประจำ : เงินเดือน 17000-21000

งานประจำ : 17000-21000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
- ต้อนรับ ให้บริการ ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน
- บริหารจัดการภาพรวมของร้านในทุกเรื่อง
- ดูแลคุณภาพอาหารให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
- มีส่วนร่วมในการประมาณการยอดขาย, การสั่งสินค้า, การจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับสาขา
- บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- สรุปรายงานในแต่ละรอบวัน
- มีหน้าที่รักษาการแทนผู้จัดการร้าน ในกรณีที่ผู้จัดการร้านไม่สามารถปฎิบัติงานได้
- รวบรวมข้อมูลและรายงานความต้องการของลูกค้า ปัญหา และสถานการณ์ต่างๆต่อผู้บัง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085736

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ สาขา ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการ สาขา ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
- ดูแลรับผิดชอบในการบริหารงานด้านต่างๆของสาขา
- วางแผนงาน และ เป้าหมาย เพื่อสร้างยอดขาย
- ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- ดูแลบริหารสต็อก และ สั่งวัตถุดิบ ให้เพียงพอต่อการขาย
- ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในสาขา ตรวจสอบการปฎิบัติงานของสาขา
- วางแผนกำลังคน อบรมพนักงานให้ปฎิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085734

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งสินค้าและเอกสาร

ตำแหน่งงานว่างพนักงานส่งสินค้าและเอกสาร

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-25,000

งานประจำ : 20,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
- ดูแลรับผิดชอบในการบริหารงานด้านต่างๆของสาขา
- วางแผนงาน และ เป้าหมาย เพื่อสร้างยอดขาย
- ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- ดูแลบริหารสต็อก และ สั่งวัตถุดิบ ให้เพียงพอต่อการขาย
- ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในสาขา ตรวจสอบการปฎิบัติงานของสาขา
- วางแผนกำลังคน อบรมพนักงานให้ปฎิบัติงานต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084639

เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
เก็บข้อมูลทางการตลาดของคู่แข่ง ศึกษาข้อมูลการตลาดของคู่แข่ง ประมวลผลและเสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เก็บสถิติราคาแต่ละประเภทของคู่แข่ง พร้อมทั้งคอยนำเสนอข้อมูลและกลยุทธ์ทางการตลาดตามที่ได้รับมอบหมายของแต่ละโครงการ และดำเนินการพร้อมทั้งติดตามผลกลยุทธ์ทางการตลาด และจัดทำผลสรุปของแผนการตลาด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 27 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 084294

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
- ดูแล ตรวจสอบ บันทึกและจัดทำสถิติข้อมูลเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ดูแล และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสวัสดิการของบริษัทฯ อาทิเช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ชุดยูนิฟอร์ม
- จัดทำเอกสารการยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
- จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา