กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 19 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 095442

ตำแหน่งงานว่างCall Center (โชว์รูมมิตซู สุขาภิบาล3-สัมมากร)

ตำแหน่งงานว่างCall Center (โชว์รูมมิตซู สุขาภิบาล3-สัมมากร)

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
- โทรสอบถามข้อมูลลูกค้าเพื่อส่งข้อมูลให้ฝ่ายขาย
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในองค์กร
- รายงานผลการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095125

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(วิทยากร)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(วิทยากร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
เป็นพิธีกรในการอบรม รับผิดชอบในด้านการจัดเตรียมสื่อ-เอกสารการบรรรยาย ความพร้อมของสถานที่ การประสานงาน ภายใน-นอกบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092891

ตำแหน่งงานว่างสัตวแพทย์ (อายุรกรรม และ/หรือ เฉพาะทาง) ประจำรพ.สัตว์โอะไดจินิ รามอินทรา กม.8

ตำแหน่งงานว่างสัตวแพทย์ (อายุรกรรม และ/หรือ เฉพาะทาง) ประจำรพ.สัตว์โอะไดจินิ รามอินทรา กม.8

งานประจำ : เงินเดือน 20000 - 60000

งานประจำ : 20000 - 60000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
- รักษาสัตว์ป่วยนอก (อายุรกรรม และ/หรือ เฉพาะทาง)
- รักษา และดูแลสัตว์ในที่ฝากรักษาไว้กับทางรพ.
- ทำงาน 40 ชม.ต่อสัปดาห์ (5 กะ ต่อสัปดาห์)
- มีเข้ากะกลางคืน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 20 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092447

ตำแหน่งงานว่างประชาสัมพันธ์บริษัท

ตำแหน่งงานว่างประชาสัมพันธ์บริษัท

งานประจำ : เงินเดือน เงินเดือน : 15,000 – 25,000

งานประจำ : เงินเดือน : 15,000 – 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
1. สื่อสารองค์กรภายในและภายนอก (ประธาน บริษัท สินค้า) ผ่านช่องทางการสื่อสาร Online & Offline
2. เขียนข่าว จับประเด็นข่าว
3. สร้างกิจกรรมข่าวสารภายในและภายนอก
4. ประสานสื่อ แถลงข่าว ส่งข่าว
5. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์
6. ติดตาม เเละอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 25 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 092420

ตำแหน่งงานว่างผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา

ตำแหน่งงานว่างผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติ การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 26 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091662

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
1. พิมพ์เอกสาร , คีย์ข้อมูล / จัดเอกสาร - ดูแลและจัดเก็บบันทึกเอกสารต่าง ๆ ของแผนก
2. สามารถออกแบบรายงานและ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกแม่นยำ
3. ตรวจสอบความถูกต้องของงานเอกสารขออนุมัติ ให้ถูกต้องตามกฎและนโยบายของบริษัท
4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร
5. อื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมาย

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 091663

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
1. ชำระและจัดทำเอกสาร
2. จัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน
3. จัดทำงบกระแสเงินสด
4. จัดทำเรื่องการวางบิล - รับเช็ค / ติดตามลูกหนี้
5. ดูแลวงเงินสดย่อย และจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091568

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิก

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิก

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 บ.

งานประจำ : 15,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ดูและงานหลังการขาย
ติดตั้งเครื่องพิมพ์วันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ
ซ่อมเครื่องพิมพ์วันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ
ตรวจเช็คเครื่องพิมพ์วันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุ
แก้ปัญหาและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091429

ตำแหน่งงานว่างSale Modern Trade(ด่วน!!มากๆๆ)

ตำแหน่งงานว่างSale Modern Trade(ด่วน!!มากๆๆ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
1.ติดต่อเพื่อนำเสนอสินค้าในกลุ่มลูกค้า ห้างสรรพสินค้า (Modern Trade)
2. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
3. วางแผนเจรจา ประสานงานขายกับลูกค้า Modern Trade)
4. ควบคุมทีมงาน พนักงานจัดเรียงสินค้า
5. ทำกิจกรรมออกบูธ กับห้างสรรพสินค้าที่ดูแล
6. คิดวางแผนจัดทำโปรโมชั่น ณ.จุดขายพร้อมติดตามประเมินผล
7. ทำเอกสาร การออกตรวจเยี่ยมลูกค้า รายงานต่อต้นสังกัด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091428

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายตามบูท ( PC.)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายตามบูท ( PC.)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
- ขายสินค้าประจำบูธ ตามห้างสรรพสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091181

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
-จัดทำรายงานการเงินของหน่วยงาน
-จัดทำงบกระแสเงินสด
-จัดทำเรื่องวางบิล-รับเช็ค/การติดตามลูกหนี้
-ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย และจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
-ปฏิบัติงานที่ โตโยต้า กรุงไทย (สาขาเกษตร)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091188

ตำแหน่งงานว่างรปภ. (ด่วน!!!!)

ตำแหน่งงานว่างรปภ. (ด่วน!!!!)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ดูแลบริเวณสถานที่ และอำนวยความสะดวกเรื่องรถของลูกค้าที่มาใช้บริการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 091186

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขาย (Sale Representative)

ตำแหน่งงานว่างที่ปรึกษาการขาย (Sale Representative)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
-นำเสนอขายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า(รถใหม่ป้ายแดง)
-รายได้ดี มีค่าคอมมิชชั่น
-หากสนใจสามารถส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่
E-mail : lalada_k@krungthai.co.th
หรือสามารถ Walk-in เข้ามากรอกใบสมัครได้ที่บริษัท(จันทร์-เสาร์)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091180

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าทีมขาย

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าทีมขาย

งานประจำ : เงินเดือน 25,000++

งานประจำ : 25,000++ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
บริหารจัดการงานขายรถยนต์โตโยต้า(ป้ายแดง) ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091250

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ที่ปรึกษาการขาย)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (ที่ปรึกษาการขาย)

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-60,000

งานประจำ : 12,000-60,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
ให้คำแนะนำ,คำปรึกษา แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์toyota
และสามารถให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯตั้งไว้
*** มีการอบรมก่อนเริ่มงาน
การันตีรายได้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091187

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
- จัดเก็บเอกสาร และจัดทำรายงานเกี่ยวกับงานบัญชี หรือเอกสารและรายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ภายในบริษัทฯ
- งานทั่วไป อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และภาษีอากร ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091185

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (เขียนแบบ)

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน (เขียนแบบ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
-โทรนำเสนอขาย /ปิดการขายผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพย์
- ส่งเสริมการขายให้คำปรึกษาแนะนำสินค้าและบริการของบริษัท ตรวจสอบความถูกต้อง ดูแลรับผิดชอบเป้าหมายของตนเอง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090444

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟ

ตำแหน่งงานว่างช่างไฟ

งานประจำ : เงินเดือน 10000 บาทขึ้นไป สามาร

งานประจำ : 10000 บาทขึ้นไป สามาร กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
-งานติดตั้งอุปกรณ์ ระบบกรองน้ำขนาดใหญ่
-งานระบบไฟ ระบบน้ำ ภายในโรงพยาบาล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 090172

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า

งานประจำ : เงินเดือน 17000+

งานประจำ : 17000+ กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว คันนายาว
หน้าที่และความรับผิดชอบ
-การตลาดผ่านทาง Social network ( FB/ Youtube/ IG/ Blog )
-วางแผนและคิดกลยุทธ์ หาช่องทางการโฆษณา เสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
-วางแผนการทำ SEO
-ทำงานร่วมกับทีมขายเพื่อสนับสนุนทางด้านการขาย พัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089728

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (รับสมัครด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (รับสมัครด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000 - 25,000

งานประจำ : 10,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว
1.ออกบูธเดือนละ 2-3 ครั้ง/เดือน เช่น ไบเทค เมืองทอง ศูนย์สิริกิตติ์ เป็นต้น เพื่อเก็บรายชื่อลูกค้าเองที่สนใจและปิดการขาย
2.แนะนำสินค้าและสาธิตสินค้าให้ลูกค้า
3.โทรศัพท์ติดตามลูกค้าเพื่อปิดการขายต่อเนื่อง
4.จัดสัมมนาสาธิตการใช้งานสินค้าของบริษัท ที่บริษัทฯ
5.หารายชื่อเองจากแหล่งต่างๆ หรือทางบริษัทฯจัดหาให้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา