กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 79077 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 141911

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิค ดีไซน์

ตำแหน่งงานว่างกราฟฟิค ดีไซน์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง(ขึ้นอยู่ก

งานประจำ : ตามตกลง(ขึ้นอยู่ก กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1.ออกแบบรูปภาพกราฟฟิกสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆ ได้
2.ถ่ายทำและตัดต่อวิดิโอสั้น เพื่อทำคอนเทนท์เกี่ยวกับสินค้าลงบนสื่อออนไลน์ได้
3.ออกแบบกราฟฟิคต่างๆของบริษัทฯ เพื่อโปรโมทลงบนสื่อออนไลน์
4.สามารถถ่ายภาพนิ่งและวิดิโอในระดับดีพอสมควร
5.ใช้โปรแกรมกราฟฟิค ตัดต่อวิดิโอ และโปรแกรมที่เกี่ยงข้องได้เป็นอย่างดี
6.รับ และร่วมคิดไอเดียจากทีม Marketing เพื่อสร้าง Content บน Online ให้น่าสนใจ น่าค้นหา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 141772

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี-ด่วนมาก

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี-ด่วนมาก

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
-มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมสำนักงานและโปรแกรม EXPRESS
-ลงบันทึกข้อมูลทางเอกสารและบัญชี
-ออกเอกสาร ใบกำกับภาษีและเอกสารสำนักงานทั่วไป
-ทำเอกสารงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 140928

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนและควบคุมคุณภาพ (QC)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนและควบคุมคุณภาพ (QC)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
• ปฎิบัติตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดในแต่ละปี
• ติดต่อ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น กรมวิชาการเกษตร, กรมปศุสัตว์, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น เพื่อดำเนินการขอขึ้นทะเบียนต่างๆ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งควบคุมดูแลเอกสารให้มีการดำเนินการต่ออายุอย่างสม่ำเสมอ
• ดำเนินการตรวจรับสินค้า ร่วมกับแผนกคลังสินค้า เพื่อตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• ประสานงานและดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ ทดสอบด้านคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานท
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 15 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139947

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าทีมงานพร้อมลูกทีมเทเลเซลล์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าทีมงานพร้อมลูกทีมเทเลเซลล์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ลักษณะงาน ดูแลงควบคุมทีมงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 29 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139890

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด-ส่งเสิมการขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด-ส่งเสิมการขาย

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานประจำ : 12,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- ทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลการขาย
- คิดแนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย เช่น เสนอสินค้าใหม่, จัดแคมเปญให้ลูกค้า, หาข้อมูลลูกค้าใหม่ขยายตลาด
- ทำใบเสนอราคา และพัฒนารูปแบบการนำเสนอ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139784

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกการเงิน

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกการเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. ควบคุมการตรวจสอบเอกสารการรับจ่าย
2. ตรวจสอบการรายงานการรับจ่ายเงินประจำวันกับเงินที่รับจริง
3. ควบคุมดูแลการจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ลูกค้า/พนักงาน
4. ตรวจสอบเงินสดในบัญชี
5. ตรวจสอบแผนการใช้เงินสด
6. ตรวจสอบยอดเช็คที่อยู่ในมือกับยอดเช็คที่ผู้ขายยังไม่ขึ้นเงิน
7. ประมาณรายรับรายจ่าย
8. ตรวจสอบรายงานกับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
9. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
10.ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินสดย่อย
11. ตรวจสอบรายการจ่าย K-Connect
12. วางแผนและคำนวณเงินเพื่อชำระหนี้ ของบริษัทในแต่ละวันและเดือ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 139153

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบุคคล

ตำแหน่งงานว่างพนักงานธุรการบุคคล

งานประจำ : เงินเดือน ตามที่ตกลง

งานประจำ : ตามที่ตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ติดต่อประสานงานฝ่ายธุรการบุคคล
รับโทรศัพท์
เช็คสต๊อกพัสดุ
ดูแลงานด้านบุคคล
คอมพิวเตอร์
รับสมัครงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139024

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันออก
ทำงานร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการและวิศวกรในการดูแลติดตั้งงานโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 139075

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลสารสนเทศ (MIS)

งานประจำ : เงินเดือน ตามวุฒิ + ประสบการ

งานประจำ : ตามวุฒิ + ประสบการ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. แก้ไขปัญหา Software / Hardware ระบบคอมพิวเตอร์
2. ดูแล Web และการตลาด ของบริษัท
3. ดูแล,รักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
4. ดูแล,รักษาและพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด
5. ดูแล,รักษาและพัฒนาระบบโทรศัพท์
6. ดูแล,รักษาและพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
7. จัดทำเอกสาร,บันทึก,สรุปรายงานผลเกี่ยวกับระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
8. เขียนโปรแกรม Application ต่างๆ Web design / Web application
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138987

ตำแหน่งงานว่างผจก.ฝ่ายขาย

ตำแหน่งงานว่างผจก.ฝ่ายขาย

งานประจำ : เงินเดือน 20,,000-30,000

งานประจำ : 20,,000-30,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
บริหารงานขาย
- ดูแลลูกค้าเก่า
- สร้างทีมขยายตลาด, เปิดลูกค้าใหม่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138997

ตำแหน่งงานว่างDraft man

ตำแหน่งงานว่างDraft man

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันออก
เขียนแบบงานโครงสร้างและงานระบบ ได้ ถ้าสามารถเขียนแบบ 3D ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138903

ตำแหน่งงานว่างซุปเปอร์ไวเซอร์ (Shop Supervisor)

ตำแหน่งงานว่างซุปเปอร์ไวเซอร์ (Shop Supervisor)

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- ดูแลบริหารหน้าร้าน- สาขา
- บริหารสินค้าหน้าร้าน- สาขา
- พัฒนา-แก้ปัญหาหน้าร้าน- สาขา
** งานประจำ ออกดูแลหน้าร้าน- สาขา

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 138693

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

ตำแหน่งงานว่างแม่บ้าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1. ทำงานบ้านเจ้านาย
2. มีประสบการณ์การเป็นแม่บ้าน
3. นอนค้างได้จะดีมาก
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 138586

ตำแหน่งงานว่างR&D (PCB Design)

ตำแหน่งงานว่างR&D (PCB Design)

งานประจำ : เงินเดือน -

งานประจำ : - กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันออก
- ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
- ผลิตเครื่องต้นแบบและทดสอบการทำงาน ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบไว้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137988

ตำแหน่งงานว่างSup. Tele Marketting Morter

ตำแหน่งงานว่างSup. Tele Marketting Morter

งานประจำ : เงินเดือน 35000++

งานประจำ : 35000++ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
เราเป็นบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
เน้นการขายประกันรถยนต์เป็นหลัก ไม่ต้องเข้าพบลูกค้า ทางบริษัทมีรายชื่อให้ เสนอขายทางโทรศัพท์ มีทั้งงานใกล้(ใกล้สุดคือเดือนปัจจุบัน) และไกล (ไกลสุด11ด.ล่วงหน้า) ข้อมูลมีไม่จำกัด สามารถขอเพิ่มได้ตลอด

หน้าที่ดูแล ประสานทีมงาน ให้บรรลุเป้าหมาย
หาคนเข้าทีม
หากมีทีมงานมาด้วยจะได้รับการพิจารนาพิเศษ

ติดต่อ
0899205763
*รับสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เท่านั้น แจ้งผลการสมัครไม่เกิน1-2วัน

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137971

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตู้น้ำหยอดเหรียญ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานตู้น้ำหยอดเหรียญ

งานประจำ : เงินเดือน 400 บาท ต่อวัน (ผ่านท

งานประจำ : 400 บาท ต่อวัน (ผ่านท กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ปฏิบบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในตู้น้ำ
ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นงานช่าง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137656

ตำแหน่งงานว่างOnline Admin Page

ตำแหน่งงานว่างOnline Admin Page

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- ดูแลการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัทฯ
- ตอบ chat ลูกค้า
- หาสินค้าใหม่นำเสนอ ทีมงานเพื่อสรุปเลือกลงขายออนไลน์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137524

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

ตำแหน่งงานว่างGraphic Designer

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-25,000

งานประจำ : 15,000-25,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- ดูแลงานมอบหมายจากกรรมการบริษัทฯ
- ติดตามรายงานจากแผนกต่างๆเพื่อนำเสนอกรรมการ
- จัดการตารางนัดหมายของกรรมการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 137441

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-15,000

งานประจำ : 10,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ออกเยี่ยมพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้า และดูแลลูกค้าของบริษัทฯ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137443

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

ตำแหน่งงานว่างGraphic Design

งานประจำ : เงินเดือน 12000-15000

งานประจำ : 12000-15000 กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- ดูแล website บริษัท
- ปรับแต่งรูปสินค้า และ upload ข้อมูลสินค้า
- จัดทำแค็ตตาล็อคสินค้าสินค้า
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา