กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 19 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 095067

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ/Reception

ตำแหน่งงานว่างพนักงานต้อนรับ/Reception

งานประจำ : เงินเดือน รายได้ 17,000.- Up

งานประจำ : รายได้ 17,000.- Up กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
วันหยุด : ตามตกลง
เวลาทำงาน 08:00-17:00น. , 13:00-22:30น.
สามารถทำงานเป็นกะ และสามารถทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ได้ (หยุดวันธรรมดาได้)
ต้อนรับลูกค้า และให้ข้อมูลกับลูกค้าที่มาใช้บริการ
Have a service mind
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้เป้นอย่างดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094682

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยฝ่ายการตลาดและขาย

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยฝ่ายการตลาดและขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- ร่วมจัดทำแผนการตลาด และสื่อสารประจำปี
- ควบคุม ปรับปรุง แผนการตลาดและการสื่อสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
- บริหารจัดการงานในแผนกให้สำเร็จลุล่วง ตามระยะเวลาที่กำหนด
- สรปแผนการตลาดทุกไตรมาส
- จัดทำเนื้อหา โฆษณา ประชาสัมพันธ์

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 5 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094203

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ด่วน !!!!!

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ ด่วน !!!!!

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ทำการเปิดใบสั่งซื้อเพื่อทบทวนและขออนุมัติและส่งให้ผู้ขาย
2. ดำเนินการกระบวนการชำระค่าสินค้าให้ผู้ขายและค่าบริการขนส่ง โดยประสานกับธนาคารเพื่อเปิด L/C, D/P, T/R, T/T เป็นต้น
3. ทำการติดต่อกับ Freight Forwarder เพื่อประสานการนำเข้า
4. ทำการประสานกับผู้ขายเพื่อติดตามสินค้าที่ขาดส่ง ค้างส่ง และสินค้าทดแทนสินค้าที่มีปัญหาด้านคุณภาพ นำเข้าและสรุปการดำเนินงานจนเป็นที่เรียบร้อย
5. ดำเนินการจัดทำ จัดเก็บ เอกสารที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานและส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ภาระงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093421

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดำเนินการปฎิบัติงาน ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ และวิธีการที่กำหนดไว้
ดำเนินการปฎิบัติจัดทำกระดาษทำการ และรวบรวมเอกสารเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการปฎิบัติจัดทำสรุปสิ่งที่ตรวจสอบพบพร้อมระบุสาเหตุ
ดำเนินปฎิบัติงาน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 093229

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

งานประจำ : เงินเดือน 15000 ขึ้นไป

งานประจำ : 15000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการปฏิบัติสรรหาพนักงานตามใบขออัตรากำลังที่แต่ละฝ่ายแจ้งร้องขอ และประกาศรับสมัครผ่านช่องทางต่าง ๆ
2. ดำเนินการปฏิบัติสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเบื้องต้น
3. ดำเนินการปฏิบัติวางแผนการสรรหา จัดให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและจัดให้ทดสอบตามขั้นตอนและสรุปผลเพื่อส่งให้ต้นสังกัดสัมภาษณ์
4. ดำเนินการในการจัดจ้างพนักงานตามที่ได้รับอนุมัติโดยตรวจเช็คเอกสารของผู้สมัครให้ครบถ้วน พร้อมทั้งให้มีการตรวจสุขภาพ และนำใบแพทย์มาแสดงก่อนเริ่มงาน
5. ดำเนินการปฏิบัติกำหนดวันเริ่มงาน และจัดทำสัญ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 18 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091533

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อบัญชี , โฟร์แมน

ตำแหน่งงานว่างจัดซื้อบัญชี , โฟร์แมน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา ทรายกองดิน
1.งานด้านบัญชี งานด้าน บัญชี รายรับ-รายจ่าย เอกสารเกี่ยวกับบัญชี งานด้านจัดซื้อ
2.งานโฟร์แมน งานด้าน ดูแบบหน้างาน ประสานงานกับผู้ควบคุมงาน ควบคุมดูแลคนงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 090111

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกอบ

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประกอบ

งานประจำ : เงินเดือน รายวัน 400 บาท (ผ่านท

งานประจำ : รายวัน 400 บาท (ผ่านท กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
นำอะไหล่เครื่องกรองน้ำมาประกอบเป็นตัวเครื่อง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 089029

ตำแหน่งงานว่างประสานงาน ธุรการเซลล์

ตำแหน่งงานว่างประสานงาน ธุรการเซลล์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ดูแล ซัพพอร์ท เซล ประสารงานด้านเอกสารต่างๆ
มีสอนให้
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ ใช้อุปกรณ์ออฟฟิศได้ เช่นแฟกซ์
พิมพ์งานคล่อง อดทนต่อแรงกดดันได้ ขยัน มีวินัย ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ รอบคอบ
ลักษณะงาน ส่วนใหญ่
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088905

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานทั่วไป

ตำแหน่งงานว่างธุรการประสานงานทั่วไป

งานประจำ : เงินเดือน 12,000 บ.

งานประจำ : 12,000 บ. กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
-คีย์งานเข้าระบบ
-ประสานงานทั่วไป

มีความรู้เรื่องประกันรถยนต์จะได้รับการพิจารนาเป็นพิเศษ
โทรสัมภาษณ์โดยตรงเท่านั้น
089-920-5763 ทิม
086-461-4291 หน่อย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088666

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บริการ / Chef ประจำร้าน Kyo Cafe&Meal(เกียวคาเฟ่แอนด์มีล) สาขาสุขุมวิท101 BTSปุณณวิถี **สัมภาษณ์ทราบผลทันที**

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บริการ / Chef ประจำร้าน Kyo Cafe&Meal(เกียวคาเฟ่แอนด์มีล) สาขาสุขุมวิท101 BTSปุณณวิถี **สัมภาษณ์ทราบผลทันที**

งานนอกเวลา : เงินเดือน 11,000 บาท ขึ้นไป

งานนอกเวลา : 11,000 บาท ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก
พนักงานบริการ
1.บริการลูกค้า แนะนำเมนู รับออเดอร์ เสิร์ฟ
2.ดูแลความเรียบร้อยส่วนงานบริการ
3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Chef (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
1.ประกอบอาหาร ตามออร์เดอร์
2.จัดเตรียมวัตถุดิบ และดูแลความเรียบร้อยส่วนงานครัว
3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
**มี Incentive ทุกตำแหน่ง***รายได้ดี***

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088668

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บริการ / Chef ร้าน Teraoka Gyoza(เทราโอกะเกี๊ยวซ่า) สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว **สัมภาษณ์ทราบผลทันที**

ตำแหน่งงานว่างพนักงาน บริการ / Chef ร้าน Teraoka Gyoza(เทราโอกะเกี๊ยวซ่า) สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว **สัมภาษณ์ทราบผลทันที**

งานนอกเวลา : เงินเดือน 11,000 บาท ขึ้นไป

งานนอกเวลา : 11,000 บาท ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก
พนักงานบริการ
1.บริการลูกค้า แนะนำเมนู รับออเดอร์ เสิร์ฟ
2.ดูแลความเรียบร้อยส่วนงานบริการ
3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Chef (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
1.ประกอบอาหาร ตามออร์เดอร์
2.จัดเตรียมวัตถุดิบ และดูแลความเรียบร้อยส่วนงานครัว
3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
**มี Incentive ทุกตำแหน่ง***รายได้ดี***

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 088667

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการ / Chef ประจำร้าน Kyo Roll En (เกียวโรลเอ็น) สาขาเซ็นทรัล พระราม2 **สัมภาษณ์ทราบผลทันที**

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบริการ / Chef ประจำร้าน Kyo Roll En (เกียวโรลเอ็น) สาขาเซ็นทรัล พระราม2 **สัมภาษณ์ทราบผลทันที**

งานนอกเวลา : เงินเดือน 11,000 บาท ขึ้นไป

งานนอกเวลา : 11,000 บาท ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก
พนักงานบริการ
1.บริการลูกค้า แนะนำเมนู รับออเดอร์ เสิร์ฟ
2.ดูแลความเรียบร้อยส่วนงานบริการ
3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Chef (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์)
1.ตกแต่งไอศครีม ตามออร์เดอร์
2.จัดเตรียมวัตถุดิบ และดูแลความเรียบร้อยส่วนงานครัว
3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

**มี Incentive ทุกตำแหน่ง***รายได้ดี***

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 087915

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครด่วน คนขับรถ

ตำแหน่งงานว่างรับสมัครด่วน คนขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
ขับรถผู้บริหาร ขับรถบ้าน
สนใจติดต่อ คุณเมธาวี โทร 0811380060
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087510

ตำแหน่งงานว่างการตลาดและโปรแกรมเมอร์

ตำแหน่งงานว่างการตลาดและโปรแกรมเมอร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- ดูแลภาพรวม และแนวทางการจัดทำเนื้อหาเว็บไซต์ในเครือของบริษัท (ประมาณ 8 เว็บไซต์)
- จัดเตรียมหัวข้อ โครงเนื้อหาและรูปภาพ จ่ายงานและตรวจสอบงานของทีมงาน
- วางแผนการตลาดออนไลน์ (SEO, Social Network, เว็บบอร์ดต่างๆ) ติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทาง
- ออกแบบ feature ใหม่ๆ ในเว็บไซต์
- ประสานงาน ควบคุมงาน กับ programmer และผู้เกี่ยวข้อง ในการเพิ่ม feature ต่างๆ เข้าสู่เว็บไซต์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087075

ตำแหน่งงานว่างSale Admin ***ด่วนมาก***

ตำแหน่งงานว่างSale Admin ***ด่วนมาก***

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
-รับออเดอร์จากพนักงานขาย
-ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เช่น คลังสินค้า-เซลล์-บัญชีด้านรับ-จัดส่ง
-สนับสนุนเซลล์ในเรื่องการขาย เอกสาร รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086877

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ประจำสาขาภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย ประจำสาขาภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1.รับผิดชอบงานขาย
2.รับจัดทำเป้าหมายการขายร่วมกับ Manager
3.ดำเนินการติดต่อหาลูกค้าใหม่ๆอยู่เสมอ
4.ประสานงานกับผู้ส่งมอบผลิตภัณท์
5.ติดตามข้อมูลประเมินความพึงพอใจกับลูกค้า
6.งานที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 086878

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (งานพิมพ์อิงค์เจ็ท)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย (งานพิมพ์อิงค์เจ็ท)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
-เข้าถึงลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มลูกค้ารายใหม่
-นำเสนอขายสินค้าของบริษัท (งานพิมพ์อิงค์เจ็ท) จัดทำเอกสารด้านการขาย
-สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดตัวสินค้าของบริษัท แก่ลูกค้าได้ รวมทั้งปิดการขายได้เป็นอย่างดี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085726

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าธุรการประสานงานขาย (จบบัญชี)

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าธุรการประสานงานขาย (จบบัญชี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1.ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า
2.ทำหน้าที่ประสานงานคนส่งสินค้า/แผนกบัญชี
3.จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายและสต๊อค ได้แก่ ออกอินวอยซ์
4.ประสานงานวางแผนการส่งสินค้า หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.จัดทำเอกสารสำหรับการนำเข้า/ส่งออก และประสานงานกับบริษัทฯ ชิปปิ้ง
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 085946

ตำแหน่งงานว่างเด็กติดรถส่งของ (รายวัน-รายเดือน)

ตำแหน่งงานว่างเด็กติดรถส่งของ (รายวัน-รายเดือน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
1.หน้าที่ความรับผิดชอบ -ส่งสินค้าให้ลูกค้าในพื้นที่ กทม.และ ปริมณฑล
2.ติดรถไปส่งของตามสถานที่ที่มีรายการส่งของในแต่ละวัน
3.ลงสินค้า และตรวจเช็คสินค้าให้ตรงตามเอกสารและถูกต้องส่งให้ลูกค้า
4.บริการลูกค้า ให้ลูกค้าประทับใจ
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 085727

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรายวันห้องตัวอย่าง

ตำแหน่งงานว่างพนักงานรายวันห้องตัวอย่าง

งานประจำ : เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ

งานประจำ : ค่าแรงขั้นต่ำ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา บางชัน
- ทำแคตตาล็อตตัวอย่างหนัง
- คีย์ข้อมูลงานที่ทำ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา