กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5645 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 109250

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การเงิน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
- ดูแลงานทางด้านเอกสารการเงิน วางบิล รับเช็ค
- การเงินด้านรับ-จ่าย
-การเงินด้านติดตามหนี้
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109247

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่คลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
- วางแผนการจ่ายวัตถุดิบและสินค้า
- ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่าย
- สรุปรายงานการเบิกจ่ายสินค้า
- แก้ไขปัญหาการเบิกจ่าย
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วางแผนการจัดเก็บสินค้า
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บของสินค้า
- ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมการตรวจนับสต๊อก
- วางแผนการรับสินค้า
- ควบคุมการรับสินค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบข้อมูลการรับ
- การแก้ไขปัญหาการรับสินค้าไม่ตรงตามเอกสาร
- ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
- บ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109065

ตำแหน่งงานว่างช่างติดวอลเปเปอร์ / ผ้าม่าน

ตำแหน่งงานว่างช่างติดวอลเปเปอร์ / ผ้าม่าน

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร
ติดWall Fabric/Wll paper/ม่านม้วน/ผ้าม่าน/รางม่าน/รางมอเตอร์
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109243

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

ตำแหน่งงานว่างสมุห์บัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
- งานบัญชีทั่วไป
- ภาษีอากร
- ต้นทุน
- สต๊อก
- AP AR

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109248

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Officer)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D Officer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
รับผิดชอบการตรวจสอบ ตรวจวัด ส่วนผสม สารเคมีและบรรจุภัณฑ์ก่อนนำมาใช้ในกระบวนการผลิต วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องตามกฎหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109261

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน (ตามประสบการณ์)

งานประจำ : (ตามประสบการณ์) กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
-รับ Orderจากลูกค้า
-คีย์ใบรับ Order เข้าในโปรแกรมการขาย
-ตรวจสอบประวัติการซื้อของลูกค้า / ราคา / สินค้าที่ขาย
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
-สรุปรายงานการขายของ Sale
-ทำ RMA ใบขอลดหนี้
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 109066

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ
- ติดต่อผู้สมัครเพื่อนัดสัมภาษณ์งาน
- ดำเนินการหาช่องทางในการสรรหาและว่าจ้างบุคคล
- ดำเนินการในส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง เช่น สัญญาจ้าง, เอกสารประเมินทดลองงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109244

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหมวดผลิต/หัวหน้าหมวดคลังสินค้า

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าหมวดผลิต/หัวหน้าหมวดคลังสินค้า

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
- รับผิดชอบการมอบหมายงานจากหัวหน้างาน
- ควบคุมการปฏิบัติงาน
- การให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในไลน์ตามที่เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าส่วนมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109238

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคนพิการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานคนพิการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
สามารถช่วยเหลืองานทั่วไปได้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109252

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง ประจำสามพราน นครปฐม

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง ประจำสามพราน นครปฐม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
1.รับผิดชอบระบบเครื่องจักรกลต่างๆในโรงงาน
2.รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงทั่วไป
3.รับผิดชอบงาน Preventive MT และลดปัญหา Break down

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109262

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
บัญชีเจ้าหนี้ 2 อัตรา
- รายการตั้งหนี้ค่าสินค้าและบริการโดยการ Match Receipt ในระบบ
โปรแกรมสำเร็จรูป
- รายการตั้งหนี้จาก Petty Cash พร้อมออกชุดจ่ายชำระหนี้
- ตั้งหนี้และจ่ายชำระหนี้ซื้อในเครือ
- ใส่ข้อมูลภาษีซื้อในโปรแกรมสำเร็จรูป พร้อมตรวจสอบเอกสารและ
ออกรายงานภาษีซื้อ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109064

ตำแหน่งงานว่างStylist

ตำแหน่งงานว่างStylist

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร
ตกแต่งฉากและสตูดิโอถ่ายภาพ เลือกซื้อ/หาและจัดวางพรอพได้อย่างเหมาะสมตามคอนเซ็ปต์ในแต่ละงาน
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 109254

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Food Solution

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ Food Solution

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
สนับสนุนการขาย การให้ข้อมูลเชิงเทคนิค การแก้ไขปัญหาและการนำเสนอแนวความคิดในการต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้าในช่องทางต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109263

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Officer)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Officer)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
- ตรวจสอบ และ ดูแลระบบคุณภาพ
- ตรวจสอบไลน์ผลิต
- ตรวจเช็ค วัตถุดิบ และ บรรจุภัณฑ์ ก่อนรับเข้า
- ตรวจเช็คสินค้าก่อนปล่อยออก

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109249

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกผลิต / หัวหน้าส่วนผลิต

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกผลิต / หัวหน้าส่วนผลิต

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างของบ

งานประจำ : ตามโครงสร้างของบ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
ผู้จัดการแผนกผลิต
-การวางแผนการผลิต
-ประมาณการยอดการผลิต
-ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ
-การควบคุมการผลิต
-กำหนดตารางการผลิต
-ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต
-แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต
-การบริหารความปลอดภัย
-การวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน
-ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ
-บริหารบุคลากร
-วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
-เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
-อื่นๆที่ผ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109253

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกธุรการขายและจัดส่ง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกธุรการขายและจัดส่ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
งานธุรการขาย
- ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดในแผนก (Sale Order / Invoice)
- จัดทำรายงานการขาย

งานคลังสินค้าและจัดส่ง
- วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
- บริหารสต็อกของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
- ควบคุม ดูแล และบริหารการจัดส่ง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109257

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกขายต่างประเทศ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกขายต่างประเทศ

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
1.วางแผนกลยุทธ์ ,วิเคราะห์ ,ตั้งเป้าหมาย และส่งเสริมในการขายต่างประเทศ
2.กำหนดแนวทางในการดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่
3.วางแผน และนำเสนอสินค้าใหม่ เข้าไปยังลูกค้าเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขาย และพื้นที่ในการวางสินค้าในต่างประเทศ
4.การบริหารทีมขายต่างประเทศ
5.วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109067

ตำแหน่งงานว่างSales Representative (ประจำเซ็นทรัลวิลเลจ)

ตำแหน่งงานว่างSales Representative (ประจำเซ็นทรัลวิลเลจ)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน คลองต้นไทร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- กระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า
- จัดเรียงสินค้าให้สวยงาม
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 109255

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
-งานขอต่อการรับรองระบบคุณภาพ
-การคัดเลือกและนำเสนอสถาบันที่ให้การรับรองระบบ
-ทบทวนนโยบายคุณภาพ กระบวนการและขั้นตอนการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง
-การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน
-งาน Management Review
-งานระบบเอกสารและบันทึก
-วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 109245

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยสมุห์บัญชี (ภาษีอากร)

ตำแหน่งงานว่างผู้ช่วยสมุห์บัญชี (ภาษีอากร)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
- ดูแลงานด้านบัญชีภาษีอากร 1 ท่าน
- ดูแลควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบรายการทางบัญชี
- กำหนดแผนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา