กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร งานราชการ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร งานราชการ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร งานราชการ หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร งานราชการ หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด กรุงเทพมหานคร Ø
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร

เลขที่ประกาศ : 069373

เจ้าหน้าที่ติดต่อฝ่ายประสานงาน-ภาษาจีนกลาง

เจ้าหน้าที่ติดต่อฝ่ายประสานงาน-ภาษาจีนกลาง

งานราชการ : เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป

งานราชการ : 18,000 บาท ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร เขตห้วยขวาง ห้วยขวาง
ติดต่อประสานงานลูกค้าตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ
พูด อ่าน เชียน ภาษาจีนกลางได้

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069182

วิศวกรขาย (Sales Engineer)

วิศวกรขาย (Sales Engineer)

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี ถนนพญาไท
ติดต่อลูกค้า เสนอการขาย และปิดการขาย สินค้าเครื่องมืออุตสาหกรรม เครื่องมือวัด ให้กับหน่วยงานราชการหรือเอกชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : วันนี้

เลขที่ประกาศ : 069011

นิติกร

นิติกร

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
- ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ
- ทำนิติกรรมสัญญาต่างๆหรือกรณีใดๆที่เกี่ยวข้องด้านกฏหมาย
- จัดทำบันทึกข้อความสัญญาต่างๆ
- เตรียมคดี ฟ้องร้องดำเนินคดี (บางกรณี)
- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068949

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จ.กาญจนบุรี ,จ.ชลบุรี,จ.ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จ.กาญจนบุรี ,จ.ชลบุรี,จ.ขอนแก่น

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างและป

งานราชการ : ตามโครงสร้างและป กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
1.วางแผนงานด้านความปลอดภัย
- วางแผนงานโครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2.จัดทำแผนงาน โครงการด้านความปลอดภัย
- กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบคำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
- แนะนำ ฝึกสอน อบรม ลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และจัดทำรายการ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานราชการ

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068911

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายต่างประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่)

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขายต่างประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่)

งานราชการ : เงินเดือน ตามประสบการณ์+ตาม

งานราชการ : ตามประสบการณ์+ตาม กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
1จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น invoice ,packing list ฯลฯ
2 ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เช่นกรมปศุสัตว์ เพื่อขอใบรับรองสินค้าเพื่อการส่งออก
3 ประสานงาน Shipping เพื่อจัดทำเอกสารเพื่อเดินพิธีการ และฟอร์มต่างๆในการส่งออก และอื่นๆ
4 งานธุรการอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 2 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068776

ทนายความ

ทนายความ

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้าง

งานราชการ : ตามโครงสร้าง กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง สะพานสูง
ว่าความ ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและเอกชน จัดเตรียมเอกสารในการว่าความ และงานอื่นๆที่ทางหน่วยงานเห็นสมควร
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068608

Safety

Safety

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ หัวหมาก
-วางแผนด้านความปลอดภัยในโครงการ
-ตรวจสอบความปลอดภัยภายในโครงการ
-อำนวยความสะดวกกับการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
-ประสานงานอาคารข้างเคียงและงานราชการ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068348

พนักงานขับรถส่งของ

พนักงานขับรถส่งของ

งานราชการ : เงินเดือน 20,000++ (ไม่รวม com และ ค่

งานราชการ : 20,000++ (ไม่รวม com และ ค่ กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- นำเสนอขายสินค้าและบริการ
- วางแผนงานขาย/ติดต่อสำเสนอขาย
- ติดตามการขายสินค้าเขตพื้นทีรับผิดชอบ
- หาลูกค้าไหม่ ,รักษาฐานลูกค้าเก่า
- ปฎิบิัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068349

พนักงานฝ่ายขาย-ในกรุงเทพมหานคร

พนักงานฝ่ายขาย-ในกรุงเทพมหานคร

งานราชการ : เงินเดือน 20,000 ++ (ไม่รวม.  com และค

งานราชการ : 20,000 ++ (ไม่รวม.  com และค กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
ติดต่อประสานงาน เยี่ยมเยียน ลูกค้าราชการ,เอกชน และโครงการ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068147

รับด่วน ตำแหน่ง SME Direct Sale พื้นที่เขตกรุงเทพฯ ด่วนมากหลายอัตรา (รายได้เฉลี่ย 15,000-32,000++) ติดต่อ คุณดาว 061-4120710

รับด่วน ตำแหน่ง SME Direct Sale พื้นที่เขตกรุงเทพฯ ด่วนมากหลายอัตรา (รายได้เฉลี่ย 15,000-32,000++) ติดต่อ คุณดาว 061-4120710

งานราชการ : เงินเดือน 15,000-32,000++

งานราชการ : 15,000-32,000++ กรุงเทพมหานคร
• วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เช่น ลูกค้า SMEs ลูกค้าบริษัทเอกชนต่างๆ หรือหน่วยงานราชการ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท
• ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าของบริษัท
• ร่วมเสนอแนวทางในการนำเสนองาน พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้กับทางบริษัท
• สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทลูกค้า
• ทำงานจันทร์-ศุกร์ 08.30 – 17.30 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 068043

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

งานราชการ : เงินเดือน 13,000 - 16,000

งานราชการ : 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- ทำบัญชีรายวัน
- ทำรายรับรายจ่าย
- สรุป Report ทางบัญชี
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
- จัดการเกี่ยวกับการลงรายการบัญชี และงานด้านบัญชี


หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 4 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067814

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า (สาขาภูเก็ต)

ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า (สาขาภูเก็ต)

งานราชการ : เงินเดือน 15- 17 K + Commission

งานราชการ : 15- 17 K + Commission กรุงเทพมหานคร เขตบางแค หลักสอง
นำเสนอขายโครงการรถยนต์เช่า ให้กับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่างๆ ที่ต้องการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067762

พนักงานป้องกันเพลิง

พนักงานป้องกันเพลิง

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน วังใหม่
1. ตรวจสอบระบบ FIRE ALARM และอุปกรณ์ดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. ตรวจสอบเส้นทาง และ บันไดหนีไฟ พร้อมทั้งชักลอกบันไดหนีไฟรอบอาคารศูนย์การค้าตามเวลาศูนย์เปิด-ปิด ทุกวัน
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. ตรวจสอบ ดูแล การเข้าตกแต่งร้านค้าของผู้เช่าพื้นที่ และรับ-ส่ง ถังดับเพลิงให้กับร้านค้าที่มีการตกแต่งร้านค้า
4. สำรวจสถานที่และวัสดุภายในศูนย์การค้าฯ เช่น ตรวจดูว่ามีสิ่งล่อแหลม หรือมุมอับ อันอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยหรือไม่
เป็นต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067523

พี่เลี้ยงเด็ก

พี่เลี้ยงเด็ก

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัยและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า ในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ
***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพ ***
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067290

พนักงานขับรถส่งของ ( 4 ล้อ / รถบรรทุก 6 ล้อ)

พนักงานขับรถส่งของ ( 4 ล้อ / รถบรรทุก 6 ล้อ)

งานราชการ : เงินเดือน 12,000-15,000

งานราชการ : 12,000-15,000 กรุงเทพมหานคร เขตทวีวัฒนา ศาลาธรรมสพน์
- ขับรถส่งสินค้าส่งตามหน่วยงานในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง
- ปฎิบัติงานอื่น ๆ นอกเหนือตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067254

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (แรงงานต่างด้าวMOU)

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (แรงงานต่างด้าวMOU)

งานราชการ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานราชการ : ตามโครงสร้างบริษ กรุงเทพมหานคร เขตบางนา
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาแรงงานต่างด้าว (MOU),ประสานงานตัวแทน Agency ครอบคลุมงานการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแรงงานMOU เช่น
1.จัดทำ visa /work permit
2.งานต่อเอกสารใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวwork permit
3.การขอขยายเขต,เพิ่มพื้นที่ทำงาน
4.การรายงานตัว 24 ชั่วโมง
5.การรายงานตัว 90วันของแรงงานต่างด้าว
6.แจ้งเข้า/แจ้งออก
7.ติดต่อประสานงานหน่วยงานจัดหางานและหน่วยงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067225

เจ้าหน้าที่บุคคล (HR)

เจ้าหน้าที่บุคคล (HR)

งานราชการ : เงินเดือน (ตามตกลง)

งานราชการ : (ตามตกลง) กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา สามวาตะวันตก
1.รับผิดชอบด้านการคิดเงินเดือน การคิดโอที และจัดทำสลิปเงินเดือนพนักงาน
2.ตรวจเช็คเวลาการทำงานของพนักงาน และวันลาต่างๆ
3.รับผิดชอบด้านสวัสดิการสำหรับพนักงาน อาทิ ประกันสังคม ,ประกันอุบัติเหตุ
4.รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมต่างๆ ของพนักงานในบริษัท
5.วางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร อาทิ พนักงานประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว , นักศึกษาฝึกงาน
6.ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสรรหา
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 7 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 067010

พนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

พนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

งานราชการ : เงินเดือน 10000+

งานราชการ : 10000+ กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท สามเสนใน
ขับรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมายประจำอยู่ที่สำนักงานนโยบายแลแผนพลังงาน
ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 หยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัติฤกษ์ หรือตามหน่วยงานราชการกำหนด
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066937

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล

งานราชการ : เงินเดือน ตามตกลง

งานราชการ : ตามตกลง กรุงเทพมหานคร เขตคลองสาน สมเด็จเจ้าพระยา
1.งานธุรการราชการ
- งานด้านธุรการบุคคล
- ดูแลงานด้านเอกสารราชการ เช่น ยื่น/ต่ออายุ วีซ่า ใบอนุญาติทำงานของพนักงานต่างด้าว และต่างชาติ, ควบคุมและดำเนินการจดทะเบียน ต่อใบอนุญาตต่างๆ ของบริษัท,จ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
2.งานอาคารสถานที่และความสะอาด
- ดูแลงานพ่อบ้านแม่บ้าน
-ดูแลความพร้อมของอาคารสถานที่
3.งานความปลอดภัย
-ควบคุมการปฏิบัตงานของพนักงาน รปภ.
-ประเมินการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ
4.งานสวัสดิการ
-การเบิกจ่ายชุดยูนิฟอร์ม
-อุปกรณ์สำนักงานและควบ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 066911

หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล ปฏิบัติงานที่โรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล ปฏิบัติงานที่โรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

งานราชการ : เงินเดือน XX,XXX

งานราชการ : XX,XXX กรุงเทพมหานคร เขตสาทร ยานนาวา
- รับผิดชอบดูแลงาน การสรรหาว่าจ้างให้ตรงตาม Job description แต่ละแผนกตามโครงสร้างตำแหน่งงาน
- จัดทำรายงานเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน พนักงานรายวัน/รายเดือน บันทึกรายงานการขาดลามาสาย
- ประสานงานนำส่งเอกสารยื่นกองทุนต่างๆ ดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับที่หน่วยงานราชการกำหนดไว้
- ประสานงานจัดการด้านฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ดำเนินงานด้าน จป.
- จัดทำทะเบียนพนักงาน ดำเนินการด้านเอกสารการจ้างพนักงานเข้าใหม่-ลาออก
- ดำเนินการในกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์กับแผนกต่างๆ และผู้บริหารองค์กรให้เกิ
หางานกรุงเทพมหานคร รับสมัครงานกรุงเทพมหานคร : 9 วันที่ผ่านมา

หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร
หางานกรุงเทพมหานคร สมัครงานกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร ฝึกงานกรุงเทพมหานคร งานชั่วคราวกรุงเทพมหานคร งานนอกเวลากรุงเทพมหานคร งานประจำกรุงเทพมหานคร งานราชการกรุงเทพมหานคร งานต่างประเทศกรุงเทพมหานคร งานอื่นๆกรุงเทพมหานคร

อำเภอ/เขต

เขตบางกะปิ
เขตบางเขน
เขตลาดกระบัง
เขตมีนบุรี
เขตหนองจอก
เขตพระโขนง
เขตบางขุนเทียน
เขตหนองแขม
เขตภาษีเจริญ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตตลิ่งชัน
เขตดุสิต
เขตธนบุรี
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระนคร
เขตยานนาวา
เขตสัมพันธวงศ์
เขตห้วยขวาง
เขตคลองสาน
เขตสาทร
เขตบางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตราชเทวี
เขตประเวศ
เขตคลองเตย
เขตดอนเมือง
เขตจตุจักร
เขตลาดพร้าว
เขตบึงกุ่ม
เขตบางพลัด
เขตจอมทอง
เขตสวนหลวง
เขตคันนายาว
เขตวังทองหลาง
เขตสะพานสูง
เขตคลองสามวา
เขตบางนา
เขตวัฒนา
เขตดินแดง
เขตหลักสี่
เขตสายไหม
เขตทุ่งครุ
เขตบางบอน
เขตบางแค
เขตทวีวัฒนา